Page 1 of 1

help in simplifying the code

Posted: Sat May 02, 2015 8:00 pm
by siwo278
Welcome

You can ask for help in simplifying the code. It is to be clock (RTC - hardware RS72421) with the function of positioning and synchronization DCF and cooperation with RS485 bus. I too grew setup functions - checking conditions carefully 28/29 days of February, leap years. I wanted to make jescze setting day of the week. But the code already so grown.

Witam

Można prosić o pomoc w uproszczeniu kodu. Ma to być zegar (RTC - sprzętowy RS72421) z funkcją ustawiania i synchronizacją DCF i współpracą z magistralą RS485. Zbyt rozrosły mi się funkcje ustawiania - dokładnie sprawdzania warunków 28/29 dni luty, lata przestępne. chciałam dołożyć jescze wyznaczanie dnia tygodnia. Ale kod już tak urósł.