PIC16F876 and 32,768kHz

For Flowcode users to discuss projects, flowcharts, and any other issues related to Flowcode 4.
To post in this forum you must have a registered copy of Flowcode 4 or higher. To sign up for this forum topic please use the "Online Resources" link in the Flowcode Help Menu.

Moderator: Benj

Post Reply
siwo278
Posts: 39
Joined: Tue Feb 12, 2013 9:07 am
Contact:

PIC16F876 and 32,768kHz

Post by siwo278 »

Witam

Jestem laikiem w programowaniu procesorów PIC w FlowcodeV5, a moja znajomość języka angielskiego jest słaba. Więc przepraszam za to.

Chcę zrobić sobie zegar DCF na PIC16F876A. Opracowałam sobie wstępnie sposób rozkodowania informacji DCF i wiem jak do tego podejść. Przykład na PIC16F648A, z wyświetlaczem LCD. Nawet dobrze działa. Chciałabym go rozbudować o RTC i RS232C rozumiem że potrzebny jest większy procesor stąd PIC16F876A. Jak dotąd operowałam na wbudowanych rezonatorach PIC. Chciałabym nauczyć się wykorzystywać zewnętrzne np 32,768kHz. Ale tu zaczyna się problem. Jak ustawić FlowcoceV5. Aby uzyskać odpowiednie działanie w realnym układzie PCB. Jak by któryś z kolegów pomógł mi dojść z tym do ładu to będę wdzięczna. Zamieszczam przykład na 648A który chcę rozbudować o wspomniane wcześniej funkcje.

Hello

I am a layman in programming PIC processors in FlowcodeV5, and my knowledge of English is poor. So sorry for that.

I want to do a DCF clock PIC16F876A. Developed a pre-decode information DCF method and know how to approach it. Example for PIC16F648A, with LCD display. Even works well. I'd like to expand on the RTC and RS232C I understand that you need a bigger chip away PIC16F876A. So far operated on the built-in PIC resonators. I would like to learn how to use an external 32.768 kHz for example. But here begins the problem. How to set FlowcoceV5. To get the appropriate action in the real system PCB. How would any of colleagues helped me come to terms with this I will be grateful. I put an example on the 648A that I want to expand on the previously mentioned features.
Attachments
dcfzegarowy.fcf
PIC16F876A
(47.02 KiB) Downloaded 192 times
Flowcode1.fcf
PIC16F648A
(33.41 KiB) Downloaded 202 times

siwo278
Posts: 39
Joined: Tue Feb 12, 2013 9:07 am
Contact:

Re: PIC16F876 and 32,768kHz

Post by siwo278 »

Hello

I can not set the PIC16F876A to work with 32.768 kHz quartz resonator. With 4MHz works well. It is at all possible that the PIC16F876A to work with 32.768 kHz crystal resonator? Is it better to leave 4MHz cause they will cooperate with the RTC, and only read the RTC?

Witam

Nie umiem ustawić PIC16F876A aby współpracował z rezonatorem kwarcowym 32,768kHz. Z 4MHz działa dobrze. Jest wogóle możliwość aby PIC16F876A aby współpracował z rezonatorem kwarcowym 32,768kHz? Czy pozostawić to lepiej na 4MHz bo i tak bedzie współpracował z RTC,i tylko odczytywać RTC?
Attachments
dcfzegarowy.fcf
16F876A 4MHz
(43.41 KiB) Downloaded 197 times

User avatar
medelec35
Valued Contributor
Valued Contributor
Posts: 8930
Joined: Sat May 05, 2007 2:27 pm
Location: Northamptonshire, UK
Contact:

Re: PIC16F876 and 32,768kHz

Post by medelec35 »

Hi
32,768kHz crystal is connected to T1OSI and T1OSO pins of timer 1.
Then timer 1 is set for external triggering so it is then used for the accurate timing.
The higher value (e.g 4MHz, 8MHz, 19.66MHz etc) crystal or Resonator or internal oscillator is then driving the main clock oscillator not 32,768kHz

I can see if I get time to post a flowchart later, but hopefully this post can help you steer in the right direction for some further research.

Martin
Martin

siwo278
Posts: 39
Joined: Tue Feb 12, 2013 9:07 am
Contact:

Re: PIC16F876 and 32,768kHz

Post by siwo278 »

Witam

Dziękuję za odpowiedź. Też tak myślałam że lepiej główny rezonator kwarcowy to 19.66MHz podłączony pod osc a zegarowy czyli 32,76kHz pod TSO. A to komplikuje układ a i tak w projekcie chcę użyć RTC ds1307, więc procesor będę taktować 19,66MHz, a czas odczytywać z RTC po wcześniejszej aktualizacji z DCF(wymaga dopracowania). Procesor PIC pracował z tym 32,768kHz ale bardzo wolno. Teraz pozostaje dopracować DCF, później komunikacje z RTC i RS232 ale tylko TX(nadawanie co sekundę ramki czasu dla zegarów wtórnych).

Hello

Thank you for your response. That's what I thought it would be better CHIEF 19.66MHz crystal oscillator is feeding into osc and 32.76 kHz clock or under TSO. And it complicates the system and still in the project I want to use RTC DS1307 processor so I will treat 19.66 MHz, and the time read from the RTC after the previous update of DCF (needs to be developed). Processor PIC worked with the 32.768 kHz, but very slowly. It remains to refine DCF later communication with the RTC and RS232 but only the TX (transmit every second time frame for secondary clocks).
Attachments
dcfzegarowy.fcf
v2
(96.12 KiB) Downloaded 199 times
dcfzegarowy.fcf
PIC16F876A 19,66MHz
(44.33 KiB) Downloaded 207 times

Post Reply